Sufinanciranje programa razvoja sporta MINTS-a


08. prosinca 2023. potpisali smo sa Športskom zajednicom Krapinsko zagorske županije: UGOVOR o korištenju sredstava za realizaciju programa razvoja sporta od interesa za jedinicu lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave Ministarstva turizma i sporta u 2023. godini.

Ovo će nam puno pomoći oko financiranja opreme i naknade trenirima koje rade sa najmlađima i budućnošću (pomlatka) našega kluba.

Zahvaljujemo se Ministarstvu turizma i sporta RH i našoj Športskoj zajednici u realizaicji ovog hvale vrijednog projekta.

SPONZORI I PARTNERI
FACEBOOK