Ustroj kluba


Predsjednik: Željko Lisak 

Podpredsjednik: Krunoslav Borovec

Tajnik: Željko Lukina

Upravni odbor: 1. Željko Lisak, predsjednik kluba

                            2. Marijan Sviben, član

                            3. Željko Lukina, tajnik kluba

                            4. Matija Lukina, član

                            5. Mario Mak, član

Nadzorni odbor: 1. Matija Lisak

                               2. Dinko Turčić

                               3. Kristina Zorko

Likvidator kluba: Snežana Kovač

SPONZORI
FACEBOOK